previous arrow
next arrow
Slider
Menu

„Transgraniczny produkt turystyki leśnej Bieszczadów i Połonin”

Podczas XV Sesji Rady Powiatu Leskiego została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Projekt o nazwie: „Transgraniczny produkt turystyki leśnej Bieszczadów i Połonin”Celem mikroprojektu jest rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych przez zwiększenie zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictw aprzyrodniczego i kulturowego obszaru Karpat, w szczególności terenów przygranicznych Bieszczadów (PL) i Połonin (SK).Projekt dzieli się na 3 zadania:1. Podniesienie świadomości ekologicznej i upowszechnienie postaw proekologicznych mieszkańców obszaru pogranicza, poprzez prezentację bogactwa lasów i ich znaczenia gospodarczego i kulturowego. Odbędą się Polsko Słowackie konferencje, spotkania i szkolenia a także udział w targach Agrobieszczady z nowym modułem Hortiterapia. 2. Lepsze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza przez promocję usług opartych na wykorzystaniu lasów oraz tradycyjnych produktów poprzez inwentaryzację zasobów leśnych i opracowanie eksperckie.3. Rozwój turystyki karpackiej – upowszechnienie nowych destynacji turystycznych związanych z lasami i wyrobami z drewna.

Partner Projektu Miasto Snina:

POLECAMY
bip_logo_2-300x169
logo_kraina_szybowisk
34jpg-300x197
20140808_WYBORY-1024x576-300x169
VIDEO-300x125