ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający, Powiat Leski, działając na mocy art.… Czytaj dalej ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH w sezonie 2020/2021

Drogi Powiatowe na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie utrzymywane są w oparciu o: – Ustawa o drogach publicznych art. 19 i 20 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 tj ) – Zarządzanie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania  usuwania… Czytaj dalej ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH w sezonie 2020/2021

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności

XXIV Sesja Rady Powiatu Leskiego

XXIV Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 14:00 w trybie zdalnego obradowania. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad sesji. Kampania Informacyjna – Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji. Powołanie Komisji Wniosków. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności… Czytaj dalej XXIV Sesja Rady Powiatu Leskiego

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności

Informacja z otwarcia ofert

Informacja dotyczącą zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. : „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj… Czytaj dalej Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW DLA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TRANSPORT DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

GMINA BALIGRÓD 690 828 489 GMINA CISNA 13 468 63 38 w. 13 lub w. 63 w godz. 7:30 – 15 :30, 785 990 897 – w godz. 15:30 – 7:30, 507 038 572 – całodobowo. MIASTO i GMINA LESKO 536 152 812 GMINA OLSZANICA 791 100 402 GMINA SOLINA 517 123 699,519 123 699.… Czytaj dalej WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW DLA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TRANSPORT DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: „Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku na roku 2021″. Zamawiający, Zespół Placówek Oświatowych w Lesku, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Na zadanie pn.: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj i wybuduj. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane… Czytaj dalej Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

XXIII Sesja Rady Powiatu Leskiego

XXIII Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 14:00 w trybie zdalnego obradowania. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad sesji. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji (Nr: XXI, XXII). Powołanie Komisji Wniosków. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami… Czytaj dalej XXIII Sesja Rady Powiatu Leskiego

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności