Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lesku

godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

ul. Rynek 1
38-600 Lesko
tel. (13) 469 71 24

fax (13) 469 71 30

e-mail: poczta @ powiat-leski .pl

www.powiat-leski.pl


Wydział Architektury i Budownictwa

Przyjmowanie stron:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
7:00 – 15:00

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

ul. Piłsudskiego 5

tel. 13 469 70 38

Przyjmowanie stron:
1) poniedziałek w godz. 8:00 – 17:00
2) wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 13:30

mail: poczta @ powiat-leski.pl

/SPLesko/SkrytkaESP


I. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Wydziałem kieruje – Remigiusz Nowak, tel. 13 469 71 24 w. 233

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Referatem kieruje – Radosław Gawłowski, tel. 013 469 71 24 w. 221


II. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LESNYCH
Wydziałem kieruje – Barbara Wolańska, tel. 13 469 71 24 w. 336


III. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Wydziałem kieruje – Edyta Wojtowicz – Wojdanowska, tel. 13 469 71 24 w. 214


IV. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
Wydziałem kieruje – Łukasz Ciółkowski, tel. 13 469 70 38


V. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Wydziałem kieruje – Agnieszka Kozicka – Ciółkowska, tel. 13 469 71 24 w. 346


VI. WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
Wydziałem kieruje – Anna Sawa, tel. 13 469 71 24 w. 141


VII. WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wydziałem kieruje: …, tel. 13 493 9089 lub 13 469 71 24 w. 341


VIII. BIURO OBSŁUGI URZĘDU I INTERESANTA
tel. 13 469 71 24


IX.STANOWISKO PRACY DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
Janusz Ukleja tel. 13 469 71 24 w. 291


X. STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI PRAWNEJ
Radca prawny Bartłomiej Pasionek tel. 13 469 71 24


XI. POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Tadeusz Zięba, tel. 13 493 90 88


XII. PEŁNOMOCNIK DS OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Kazimierz Florko – tel. 13 493 90 88


XIII. STANOWISKO PRACY DS. OŚWIATY
Wojciech Wyrozumski, tel. 13 493 90 78 w. 316


XIV. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Katarzyna Rolek, 13 469 71 24