ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający, Powiat Leski, działając na mocy art.… Czytaj dalej ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: „Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku na roku 2021″. Zamawiający, Zespół Placówek Oświatowych w Lesku, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Na zadanie pn.: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj i wybuduj. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane… Czytaj dalej Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) przekazuje informację, dotyczącą otwarcia ofert na zadanie pn.: „Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku na rok 2021”. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich” Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843… Czytaj dalej Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) przekazuje informacje, dotyczącą otwarcia ofert na zadanie : „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w… Czytaj dalej INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT