Zakaz wstępu dla osób niebędących pracownikami i pacjentami Szpitala Powiatowego w Lesku

SKAN: Decyzja PPW Inspektora Sanitarnego