Informacje dotyczące funkcjonowania placówki Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Tabela nr 1. Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa (np. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, gminne i powiatowe ośrodki wsparcia). Nazwa powiatu/ Nazwa gminy Nazwa placówki zapewniającej schronienie osobom doświadczającym… Czytaj dalej Informacje dotyczące funkcjonowania placówki Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Tarcza Antykryzysowa w województwie podkarpackim

Informujemy o uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski WojewództwaPodkarpackiego strony poświęconej Tarczy Antykryzysowej wwojewództwie podkarpackim Na stronie  http://tarcza.podkarpackie.pl/​ znajdują się kompleksoweinformacje o wszelkich, aktualnie dostępnych na Podkarpaciunarzędziach do walki z koronawirusem.

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa Wsparcie na ochronę miejsc pracy FGŚP Pożyczki dla mikroprzedsiebiorców Wnioski online Samozatrudnieni – dofinansowanie części kosztów Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej Tarcza antykryzysowa. Przewodnik po rozwiązaniach dla przedsiębiorców i pracowników 03.04.2020 Informacja telefoniczna Wsparcie dla przedsiębiorców. Odpowiadamy na pytania

Przedłużenie terminu rejestracji pojazdów sprowadzanych z UE i zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu krajowego

Art. 31i. 1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.: 1) wydłuża się do 180 dni terminy… Czytaj dalej Przedłużenie terminu rejestracji pojazdów sprowadzanych z UE i zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu krajowego

WZNOWIENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

Informuję, że od dnia 25.05.2020 r. Starostwo Powiatowe w Lesku wraca do bezpośredniej obsługi interesantów pod n/w. warunkami. 1/ Interesanci obowiązani są do przestrzegania bezpiecznych zasad     obsługi, a w szczególności do:     a/ noszenia maseczek ochronnych;     b/ przestrzegania bezpiecznych odstępów (2m) przy zachowaniu limitów          osób przebywających w korytarzu każdego wydziału;     c/… Czytaj dalej WZNOWIENIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

SP ZOZ w Lesku informuje że od dnia 16.03.2020 obowiązuje następujący tryb obsługi pacjenta

SP ZOZ w Lesku informuje że od dnia 16.03.2020 obowiązuje następujący tryb obsługi pacjenta Szpital: Zabiegi i hospitalizacje które mogą zostać przeniesione na termin późniejszy zostaną przeniesione w uzgodnieniu z pacjentem. Udzielamy pomocy wyłącznie w trybie nagłym, zagrożenia zdrowia i życia. Przyjęcia planowe zostają wstrzymane.  Położnictwo pracuje, przy zaostrzonych rygorach sanitarno-epidemiologicznych. Poradnie specjalistyczne, Podstawowa Opieka… Czytaj dalej SP ZOZ w Lesku informuje że od dnia 16.03.2020 obowiązuje następujący tryb obsługi pacjenta

Zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych

KOMUNIKAT Starostwo Powiatowe w Lesku  informuje, że z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania następuje zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego spowodowane ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem. Do odwołania nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w formie telefonicznej lub mailowej. W celu uzyskania porady w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego… Czytaj dalej Zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych