XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy… Czytaj dalej XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY

            Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu zapraszają do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Historycznym pod hasłem: „By czas nie zaćmił i niepamięć – Tu jest Polska – mozolne wykuwanie niepodległości na ziemi sanockiej  w latach 1917-1922 ”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta… Czytaj dalej WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności

1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych

„Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Żołnierze, Dla których Ojczyzna to słowo najświętsze, Tak twardzi jak skała – Żołnierze Wyklęci, Cześć ich pamięci! Ci, co sen o Polsce wśród szumu drzew śnili, O Niej niepodległej i wolnej śpiewali, Gotowi karabin chwycić w każdej chwili, I życie swe młode położyć na szali. Ci, którzy zdradziecko, podstępnie schwytani, Znosili… Czytaj dalej 1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: „Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający, Powiat Leski, działając na mocy art.… Czytaj dalej ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH w sezonie 2020/2021

Drogi Powiatowe na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie utrzymywane są w oparciu o: – Ustawa o drogach publicznych art. 19 i 20 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 tj ) – Zarządzanie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania  usuwania… Czytaj dalej ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH w sezonie 2020/2021

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: „Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku na roku 2021″. Zamawiający, Zespół Placówek Oświatowych w Lesku, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.