previous arrow
next arrow
Slider
Menu

Powiat Leski  w ramach XXIV Targów  uzyskał   dofinansowanie  na realizacje  operacji  w ramach  Planu Działania  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Plan Operacyjny  na lata  2018-2019. W ramach Partnerstwa  KSOW  realizowana  była operacja pt;” Promacja obszarów wiejskich w ramach  organizacji targów „AGROBIESZCZADY 2019”.

 Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 10 – Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą

Temat 8: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.7

Łączna  wysokość   kosztów kwalifikowanych   operacji wyniosła  19 399,80 zł .

Operacja ta miała bezpośrednio służyć promowaniu polskich i regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych twórców

 i artystów, a także poznanie wykorzystywanych na świecie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, metod produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt. Przedsięwzięcie to miało w zamyśle dać szansę rozwoju dla lokalnego rynku rolnego i rzemieślniczego.

Celem realizacji przedmiotowej operacji było popularyzowanie produktów, potraw  i dzieł lokalnych rękodzielników pochodzących z terenu Bieszczadów ze szczególnym uwzględnieniem tradycji myśliwskiej i lasowej a także identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych potrawach i produktach stanowiących dziedzictwo kulinarne kuchni regionalnej w tym leśnej  i myśliwskiej oraz zapoznanie szerszego grona odbiorców z potrawami kuchni myśliwskiej, produktami lokalnych twórców i rękodzielników.


POLECAMY
bip_logo_2-300x169
logo_kraina_szybowisk
34jpg-300x197
20140808_WYBORY-1024x576-300x169
VIDEO-300x125