INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia:
„Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku na roku 2021″.

Zamawiający, Zespół Placówek Oświatowych w Lesku, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *