XXIII Sesja Rady Powiatu Leskiego

XXIII Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 14:00 w trybie zdalnego obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji (Nr: XXI, XXII).
 4. Powołanie Komisji Wniosków.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2021:
  – omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
  – przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych,
  – przedstawienie opinii RIO,
  – przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych,
  – dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  – głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
  b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021-2028,
  c) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2020,
  d) w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku,
  e) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Leskiego w roku 2021.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 12. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *