Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość przeznaczona na do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

SKAN DOKUMENTU