Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich | ZP

Łukasz Ciółkowski – kierownik 13 469 7124 wew. 346
Barbara Marszał-Juryś – stanowisko pracy ds. zamówień publicznych w placówkach oświatowych i BHP w jednostkach organizacyjnych powiatu

Telefon (13) 469 71 24 wew. 341 lub 13 493 9089

Rynek 1, 38-600 Lesko
Pokoje 308, 309 (piętro III)
E-mail: promocja@powiat-leski.pl
Telefon (13) 469 71 24 wew. 341 lub 13 493 9089