Budżetu i Finansów | FN

Anna Sawa – kierownik – telefon wew. – 141
Kurzeja Halina – telefon wew. – 148
Marek Woliński – telefon wew. – 113
Wota Teresa – telefon wew. – 118 (bezpośredni numer: 13 493 9074)