Kierownictwo

olesiukSTAROSTA

Andrzej Olesiuk

WICESTAROSTA

 

s_hutekSKARBNIK POWIATU

mgr Stanisław Hutek

cz_gawlowskiSEKRETARZ POWIATU

mgr Czesław Gawłowski

Kierownik Wydziału Organizacji Kadr i Nadzoru
mgr Agnieszka Kozicka-Ciółkowska
sawanKierownik Wydziału Budżetu i Finansów
mgr Anna Sawa
Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
mgr inż. 
p.o. Geodeta Powiatowy
Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
Kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
mgr Mariusz Hebda
lcKierownik Wydziału Funduszy Europejskich, Zamówień Publicznych
mgr Łukasz Ciółkowski