INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU na drodze  powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne – Myczkowce – Bóbrka w m. Myczkowce

  Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie  informuje, iż w dniach   16 – 17.08.2018r. oraz 20.08.2018r. w godzinach od 8,00 do 19,00 ze względu na zaplanowane prace remontowe ( wymiana przepustów pod jezdnią) na drodze  powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne – Myczkowce – Bóbrka w m. Myczkowce,   ruch …

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, …