UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, …

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych w obrębie miasta Lesko

Ogłoszenie o zamówieniu Kosztorysy ślepe (xls) SIWZ  Modyfikacja SIWZ (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Załącznik nr 1 do SIWZ | Wzór oferty Załącznik nr 2 do SIWZ | Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ | Oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik nr 4 do SIWZ | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik …

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy Rynek 1, 38-600 Lesko Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) …