Radni Powiatowi oraz członkowie Zarządu Powiatu kadencji 2018 – 2023

1. Bąk Agnieszka Beata 2. Gajda Henryk Stanisław – CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO 3. Krajewski Franciszek Antoni 4. Kuzio Wiesław Andrzej 5. Małecki Marek – PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU LESKIEGO 6. Matuszewski Wiesław Piotr 7. Olesiuk Andrzej – STAROSTA LESKI 8. Otta Lucyna Elżbieta 9. Owsianik Ryszard Jan 10. Pecka Krzysztof …

I Sesja Rady Powiatu Leskiego

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiamy, że Komisarz Wyborczy w Krośnie II postanowieniem DKO-0011-56/18 zwołuje I sesję Rady Powiatu Leskiego w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 17:00 …