[Powiat Leski]Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i modernizacje pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach zadania inwestycyjnego „Inwestycje modernizacyjne oraz wyposażenie pracowni specjalistycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesku”

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty 2) Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy 3) Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 4) Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 5) Załącznik nr 5 …