[SSM Bieszczadnik] Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa żywności do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” na rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12  

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: 2 Przetarg: Cyfryzacja części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) Załącznik nr 1b do SIWZ Załącznik nr 1a do SIWZ Załącznik nr 6 wykaz uslug Załącznik nr 5 potencjał osobowy Załącznik nr 4 warunki techniczne Załącznik nr 3 grupa kapitalowa Załącznik nr 2 wzor umowy Załącznik nr1 formularz ofertowy SIWZ Formularz RODO

[Powiat Leski]Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i modernizacje pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach zadania inwestycyjnego „Inwestycje modernizacyjne oraz wyposażenie pracowni specjalistycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesku”

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ 1) Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty 2) Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy 3) Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu 4) Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 5) Załącznik nr 5 …