INFORMACJA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

INFORMACJA
POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w LESKU

Mając na uwadze fakt coraz częstszych (szczególnie w okresie zimowym) przypadków kontaktu człowieka ze zwierzętami dziko żyjącymi, w tym niedźwiedziami, wilkami, dzikami, itp.- na skutek ich wzmożonej aktywności, zbliżania się do terenów uczęszczanych i zamieszkiwanych przez ludzi w poszukiwaniu pożywienia, bądź też niezachowania ostrożności osób przebywających w obszarach ich naturalnego występowania, prosimy o przekazywanie wszystkich istotnych informacji związanych z nietypowym zachowaniem się dzikich zwierząt, które miałoby wpływ na bezpieczeństwo obywateli do:

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lesku
Tel. 13 493 90 87
Fax 13 492 72 63
e-mail wzk@powiat-leski.pl

lub

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie
Tel. 17 867 12 38
Fax 17 867 18 59
e-mail wczk@rzeszow.uw.gov.pl

lub

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku
Tel. 13 469 65 98
Fax 13 469 69 97
e-mail kplesko@podkarpacie.straz.pl