III Sesja Rady Powiatu Leskiego

III Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się dnia 31 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 4. Powołanie Komisji Wniosków. 5.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu …