OBWIESZCZENIE Starosty Leskiego

Lesko, dnia 10 grudnia 2018 r. GN.II.033.3.75.2018 OBWIESZCZENIE Starosty Leskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu  „Raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 „Bieszczady” przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz przyłączami: kanalizacyjnym i wodociągowym, planowanego do realizacji …