[PCPR] OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku
Ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy
Głównego Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

SKAN ZARZĄDZENIA


SKAN OGŁOSZENIA