Radni Powiatowi oraz członkowie Zarządu Powiatu kadencji 2018 – 2023

1. Bąk Agnieszka Beata
2. Gajda Henryk Stanisław – CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO
3. Krajewski Franciszek Antoni
4. Kuzio Wiesław Andrzej
5. Małecki Marek – PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU LESKIEGO
6. Matuszewski Wiesław Piotr
7. Olesiuk Andrzej – STAROSTA LESKI
8. Otta Lucyna Elżbieta
9. Owsianik Ryszard Jan
10. Pecka Krzysztof Tomasz
11. Prajzner Dariusz Stanisław
12. Solon Marian Stanisław
13. Stelmach Wojciech Józef
14. Wątor Piotr Mateusz
15. Wysata Ryszard Andrzej

Janusz Haftek – WICESTAROSTA LESKI