100 LAT NIEPODLEGŁEJ

W 1795 roku doszło do III rozbioru, Polska została wymazana z mapy świata. Dopiero 123 lata później, w listopadzie 1918 roku kraj odzyskał niepodległość.Polska nigdy nie błagała o wolność.Polska zawsze walczyła by ją zdobyć.Wolność nie zostaje daną raz na zawsze trzeba o nią walczyć ,zabiegać i pielęgnować!Wybuch I wojny światowej 1914 r., w której państwa zaborcze walczyły po przeciwnych stronach, wzmocnił nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległości.Zaborcy zabiegali o przeciągnięcie Polski na swoją stronę ,oferując w zamian zręby własnej państwowości i względną autonomię.Skomplikowana sytuacja polityczna doprowadziła do ukształtowania kilku obozów niepodległościowych powiązanych z walczącymi mocarstwami.W I wojnie światowej Rosja stanęła naprzeciw sojuszu Niemiec i Austro-Węgier.
Orientację prorosyjską reprezentowali ludzie związani z Ligą Narodów i endecją (Narodowa Demokracja) z Romanem Dmowskim na czele. Za głównego przeciwnika uznawali oni Prusy. Koncepcja proaustriacka narodziła się w oparciu o Polską Partię Socjalistyczną z Józefem Piłsudskim na czele. Z powodu szerszej autonomii w Galicji, planowali oni wprowadzenie własnych sił zbrojnych do Królestwa Polskiego, a następnie wybuch powstania przeciwko Rosji. W styczniu 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilson po raz pierwszy oficjalnie zasugerował, że jednym z warunków nowego, powojennego ładu musi być utworzenie niepodległej Polski.
W Lublinie w nocy z 6 na 7 listopada powstaje Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, na czele z Ignacym Daszyńskim. Rząd tworzą przedstawiciele partii lewicy niepodległościowej, którzy 7 listopada wydają manifest, ogłaszając przejęcie przezeń władzy do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego, a także zapowiadając reformę rolną, nacjonalizację przemysłu i demokratyzację życia politycznego. Ostateczną cezurą, która zamyka kształtowanie się polskiej niepodległości, jest przejęcie 11 listopada przez przybyłego dzień wcześniej z więzienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego, z rąk Rady Regencyjnej w Warszawie dowództwa nad tworzącym się wojskiem polskim oraz otrzymanie przez niego misji tworzenia rządu narodowego.
Nowo powstałe państwo Polskie musiało walczyć o swoje istnienie.
Na zachodzie w Wielkopolsce 27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie.
O kształcie granicy wschodniej zadecydowały walki stoczone początkowo z oddziałami ukraińskimi oraz litewskimi a ostatecznie z bolszewicką Rosją „cud na Wisłą”. Ojcami niepodległej Polski nie byli tylko Piłsudski i Dmowski.Na szczególną uwagę zasługuje działalność wybitnych patriotów jak Ignacy Paderewski ,Henryk Sienkiewicz czy działacz ludowy Wincenty Witos.

tekst: Marcin Hotloś

Dziś obchodzimy 100 – tną rocznicę Odzyskania Niepodległości. Tak w uczciliśmy rocznicę w Lesku: GALERIA