[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: 2 Przetarg: Cyfryzacja części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 6 wykaz uslug

Załącznik nr 5 potencjał osobowy

Załącznik nr 4 warunki techniczne

Załącznik nr 3 grupa kapitalowa

Załącznik nr 2 wzor umowy

Załącznik nr1 formularz ofertowy

SIWZ

Formularz RODO