Ogłoszenie zarządu Powiatu w Lesku (otwarty konkurs)

Zarząd Powiatu w Lesku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leskiego w 2019 r.”

Uchwała Nr 163.277.2018 (pdf)

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Lesku (pdf)

załączniki:

  1. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA ZASAD ETYKI, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY ZACHODZI KONFLIKT INTERESÓW
  2. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I JEJ DOKUMENTOWANIU
  3. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO
    ZAPEWNIENIA PROFESJONALNEGO I RZETELNEGO UDZIELANIA
    NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
  4. OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POWIERZENIE
    PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ