Ogłoszenie zarządu Powiatu w Lesku (otwarty konkurs)

Zarząd Powiatu w Lesku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leskiego w 2019 r.” Uchwała Nr 163.277.2018 (pdf) Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Lesku (pdf) załączniki: …