OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2018/2019” Ogłoszenie BZP SIWZ PZD.26.1.2018 SWIZ Załącznik nr 1 SWIZ Załącznik nr 2 SWIZ Załącznik nr 3 SWIZ Załącznik nr 4 SWIZ Załącznik nr 5 SWIZ Załącznik nr 6