Narodowe Czytanie 2018 r.

Narodowe Czytanie 2018 r.

Piękna idea wspólnego czytania narodowych dzieł literackich już po raz siódmy połączyła Polaków. A rok 2018 jest szczególnym rokiem – jest to jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym dziełem, które głosowaniem czytelników zostało wybrane, było Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wśród miejsc, gdzie 8 września były czytane fragmenty lektury była Biblioteka Publiczna w Lesku.

Zanim jednak rozpoczęto czytanie Przedwiośnia młodzież z Zespołu Szkół Leśnych przeczytała wiersze i fragmenty dzieł literackich, ukazujące Polskę w różnych momentach historycznych. Najpierw uczestnicy spotkania przenieśli się do czasów Piasta nad jezioro Gopło, bohatera Starej baśni J. I. Kraszewskiego, potem poszczególne fragmenty ukazywały upadek Polski, walkę o wolność, tęsknotę za nią, aż wreszcie wyznanie L. Staffa w wierszu Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą, mówiące o wskrzeszeniu Polski.

Po tych fragmentach Panie z Dyskusyjnego Klubu Książki rozpoczęły czytanie wybranych rozdziałów Przedwiośnia. Lektura osadzona w realiach początku XX wieku może i dziś być przesłaniem dla wszystkich. Nie rewolucje i wojny doskonalą świat. To postęp sprawia, że ludziom z nizin żyje się lepiej. Dobrze znane hasło „szklanych domów” nie jest utopią, ale wyraźną drogą dla Polski – nie poświęcać się sporom politycznym, ale rozpocząć wytężoną pracę naukową, która doprowadzi do odkrycia jakiegoś technicznego cudu ułatwiającego życie milionom ludzi. Z lektury płynie też propozycja reform, powolnych i rozsądnych.

Na zakończenie usłyszeliśmy kilka patriotycznych oraz związanych z regionem pieśni w wykonaniu zespołu Liskowianie.

Pieczę nad Narodowym Czytaniem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej, który tak zachęcał do wspólnego czytania:

[…] Przeżywamy szczególny czas świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. W tym jubileuszowym roku myślami często wybiegamy do tamtych dni, kiedy Polacy walczyli o odrodzenie wolnej Ojczyzny, bronili jej granic i pracowali dla odbudowania własnego suwerennego państwa […]

Biblioteka dziękuje wszystkim przybyłym gościom i wykonawcom, a ten wspólnie spędzony czas był hołdem złożonym naszym przodkom, dzięki którym Polska jest dziś niepodległa

B. Pyznarska