Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 10 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Krośnie II
z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.