[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych w obrębie miasta Lesko

Ogłoszenie o zamówieniu Kosztorysy ślepe (xls) SIWZ  Modyfikacja SIWZ (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Załącznik nr 1 do SIWZ | Wzór oferty Załącznik nr 2 do SIWZ | Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ | Oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik nr 4 do SIWZ | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik …