Starostwo Powiatowe w Lesku OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ochrony danych

Starostwo Powiatowe w Lesku OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ochrony danych w pełnym wymiarze czasu pracy Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z …