OBWIESZCZENIE Starosty Leskiego

Lesko, dnia 10 grudnia 2018 r. GN.II.033.3.75.2018 OBWIESZCZENIE Starosty Leskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu  „Raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 „Bieszczady” przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz przyłączami: kanalizacyjnym i wodociągowym, planowanego do realizacji …

II Sesja Rady Powiatu Leskiego

II Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się dnia 19 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 4. Powołanie Komisji Wniosków. 5. Sprawozdanie Przewodniczącego …

Radni Powiatowi oraz członkowie Zarządu Powiatu kadencji 2018 – 2023

1. Bąk Agnieszka Beata 2. Gajda Henryk Stanisław – CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO 3. Krajewski Franciszek Antoni 4. Kuzio Wiesław Andrzej 5. Małecki Marek – PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU LESKIEGO 6. Matuszewski Wiesław Piotr 7. Olesiuk Andrzej – STAROSTA LESKI 8. Otta Lucyna Elżbieta 9. Owsianik Ryszard Jan 10. Pecka Krzysztof …